Tin tức

Phần mềm

Phần cứng

Sao lưu dữ liệu giữa NAS WD My Cloud Mirror và ổ USB

Với vài thao tác đơn giản sau đây, bạn sẽ nhanh chóng sao lưu dữ liệu từ thiết bị NAS sang ổ cứng gắn ngoài mà khôn...

Chia sẻ đám mây cá nhân trên ổ cứng mạng WD My Cloud Mirror

Được cấp cho một vùng không gian riêng trong ổ cứng mạng WD My Cloud đang gắn ở nhà, bạn muốn chia sẻ thư viện nhạc...

Network

Đồ họa

Tìm hiểu về Swish với tutorial hiệu ứng chữ

Swishmax là phần mềm làm hiệu ứng cho ảnh rất nhanh và đẹp với thư viện hiệu ứng có sẵn . Nó hỗ trợ đắc lực ch...

Khóa học

Việc làm